2019083735 - Valveken 1B en 1C - het bouwen van een loods en verbouwen van noodwoning naar kantoor

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning LAVENS J. - DUPLICAAT 2019008375

Wij delen jou mee dat door Lavens, Joël een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Valveken 1B, Valveken 1C, Valveken 1C en Valveken 1B, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie F nummers 391M, 391N, 391P en 394B.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het verbouwen van de bestaande noodwoning tot kantoor en het bouwen van een loods

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.4.2° - Het lozen van maximum 6 m³/uur bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater

Nieuw - 5.3.2° - Een opslagplaats voor maximaal 5 ton biociden/pesticiden

Nieuw - 5.6. - Plaatsen van een phytobac voor het verwerken van restvloeistoffen

Nieuw - 6.4.1° - De opslag van 4.200 l olie in een tank van 2.000 l en in 2 tanks van 1.000 l, opslag van 200 l olie in een vat. Opslag van afvalolie in een bovengrondse tank van 2.500 l

Nieuw - 6.5.1° - Verdeelinstallatie met 2 pistolen voor het verdelen van diesel voor eigen voertuigen

Nieuw - 12.3.2° - Vaste inrichting voor het laden van accumulatoren met een geïnstalleerd vermogen van 13 kW

Nieuw - 15.1.2° - Het stallen van max. 85 voertuigen andere dan personenwagens

Nieuw - 15.2. - Een werkplaats met 1 smeerput en 2 hefbruggen voor het onderhoud aan het eigen wagenpark

Nieuw - 15.4.2°a) - Een inrichting waar max. 8 voertuigen per dag, 15 voertuigen per week worden gewassen

Nieuw - 16.3.2°a) - Een compressor met een vermogen van 10 kW

Nieuw - 17.3.2.1.1.2° - De opslag van diesel in 2 tanks van 35.000 en 20.000 l, de opslag van 1.000 l gasolie

Nieuw - 17.3.2.1.2.1° - De opslag van 5 ton biociden/pesticiden

Nieuw - 17.3.4.2°b) - De opslag van 5 ton biociden/pesticiden

Nieuw - 17.3.6.2°b) - De opslag van 5 ton biociden/pesticden

Nieuw - 17.3.7.2°b) - De opslag van max. 5 ton biociden/pesticiden

Nieuw - 17.3.8.2° - De opslag van 5 ton biociden/pesticiden

Nieuw - 17.4. - De opslag van 5.000 l/kg producten in kleine verpakkingen

Nieuw - 23.3.2°a) - Opslag van maximaal 15 ton wikkelfolie binnen in de loods

Nieuw - 28.1.f)1° - De opslag van 98 ton startfosfor (20.000 l) en meststoffen (2 x 25.000 l)

Nieuw - 29.5.2.1°b) - Machines voor de mechanische behandeling van metaal

De aanvraag kan je nu inkijken vanaf 3 mei 2020 tot en met 4 juni 2020

De openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen die al liepen op 24 maart of sindsdien gestart zijn, worden opgeschort en verdergezet na 4 mei. Dit doet de gemeente in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen.

De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie volgt later.

Tijdelijk kan je de lopende openbare onderzoeken en beslissingen van dit dossier digitaal raadplegen. Alle dossiers kan je ook vanaf 4 mei opnieuw na afspraak inkijken bij het loket omgeving, gemeentehuis 1ste verdieping.
Bezwaar kan je indienen bij het lokaal bestuur gedurende de periode van het openbaar onderzoek op volgende wijze:

  • via mail naar openbaaronderzoek@kontich.be

  • via e-formulier

  • tegen afgiftebewijs bij het loket omgeving

  • via aangetekende zending naar: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019083735.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.