2019082960 - Mechelsesteenweg 120 en 122 - Vergunning

2019082960 - Mechelsesteenweg 120 en 122 - Het schepencollege heeft in zitting van 29 augustus 2019 een vergunning verleend voor een functiewijziging van winkel naar appartement.