2019082885 - Sint-Jansplein 12-13 - Vergunning

2019082885 - Sint-Jansplein 12 -13 - het schepencollege heeft op 24 oktober 2019 een vergunning verleend voor het regulariseren van garages en staanplaatsen.