2019080605 - Witte Stedeweg 2 - Aktename

2019080605 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25/07/2019 akte genomen voor het plaatsen van een bronbemaling.