2019080324 - Prins Boudewijnlaan 7D - Vergunning

2019080324 - Prins Boudewijnlaan 7D - Het schepencollege heeft op 19 december 2019 een vergunning verleend voor de exploitatie van een of meerdere IIOA's.