2019080162 - Asterlaan 19 - Vergunning

2019080162 - Asterlaan 19 - Het schepencollege heeft in zitting van 29 augustus 2019 een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning.