2019078138 - Ijzermaalberg 59 - Vergunning

2019078138 - Ijzermaalberg 59 -Het schepencollege heeft op 31 oktober 2019 een vergunning verleend voor het regulariseren van een bestaande gelijkvloerse uitbouw.