2019077981 - Gemeenteplein zn - Vergunning

2019077981 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 juni 2019 een vergunning verleend voor tijdelijke constructies in functie van evenementen in het gemeentepark.