2019075750 - Pieter Potlaan 21 - Vergunning

2019075750 - Pieter Potlaan 21 - Het college heeft op 7 november 2019 een vergunning verleend voor het wijzigen van 2 kavels.