2019075698 - Duivenstraat 63 - Vergunning

2019075698 - Het schepencollege heeft in zitting van 29 augustus 2019 een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning.