2019075308 - Kontichhof 11 - exploitatie van een of meerdere IIOA's

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning HOEFKENS ALFONS EN COOLS GERT - REGULARISATIE EN UITBREIDING

 

Wij delen jou mee dat door de heer Alfons Hoefkens en de heer Gert Cools een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Kontichhof 11 en Kontichhof 11, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie A nummers 80C, 85B, 87F, 104E, 104D en 117C.

 

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten:

Een bestaande erfverharding met te regulariseren oppervlakte

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 6.4.1° - opslag van 208 L olie op een lekbak

Nieuw - 6.5.1° - Brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang

Nieuw - 9.4.3.c)1° - Stallen met plaatsen voor 188 runderen waarvan 78 melkkoeien, 40 rund. -1j en 70 rund. 1-2j

Nieuw - 15.1.1° - Stallen van 20 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens

Nieuw - 16.3.1.1° - Koelinstallatie koeltank 7,5 kW + koelinstallaties zuivelverwerking 10 kW

Nieuw - 17.3.2.1.1.1°b) - Opslag van 4.000 L of 3,332 T mazout

Nieuw - 17.3.4.1°b) - Opslag van 0,8 T of 4 x 200 kg reinigingsproducten

Nieuw - 17.3.8.1° - Opslag van 0,8 T of 4 x 200 kg reinigingsproducten

Nieuw - 17.4. - Opslag van 900 kg reinigingsproducten in kleine verpakkingen (30 x 30 kg) + 60 L olie (2 x 25 L + 1 x 10 L)

Nieuw - 19.6.2°c) - Opslag van 220 m³ (100 m³ hooi, 100 m³ stro en 20 m³ zagemeel

Nieuw - 28.2.c)1° - Opslag van 1.308 m³ drijfmest (540 m³ + 60 m³ + 8 m³ + 700 m³) + 150 m³ vaste mest

Nieuw - 45.4.e)1° - Opslag van 7,5 T waarvan 6,5 T melk en 1 T zuivel

Nieuw - 45.6.a)1°b) - Zuivelbereiding met een totaal vermogen van 10 kW (kaas, boter,...)

Nieuw - 45.14.3° - Opslag van 2.900 m³ groenvoer

Nieuw - 53.2.2°b)1° - Droogzuiginstallatie met een geschat debiet van 1.200 m³/dag en 54.000 m³ per jaar (slechts van tijdelijke aard)

Nieuw - 53.8.1°b) - Grondwaterwinning op een diepte van 75 meter en met een debiet van 2.800 m³ per jaar en 15 m³/dag

 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 12 juli 2019 tot en met 10 augustus 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019075308. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 10 augustus 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019075308

 

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019075308.

 

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

 

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.