2019075158 - Deken Jozef Van Herckstraat 43 - Aktename

2019075158 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18/07/2019 akte genomen voor het aanpassen van een dakstructuur.