2019073177 - Satenrozen 16 - Vergunning

2019073177 - Satenrozen 16 - Het schepencollege heeft op 22/08/2019 een vergunning verleend voor het aanbrengen van een publiciteitsbord.