2019069626 - Pauwhoevestraat 15 - Vergunning

2019069626 - Pauwhoevestraat 15 - Het schepencollege heeft in zitting van 19 december 2019 een vergunning verleend voor het wijzigen van parkeerplaatsen.