2019068504 - Beekboshoek 25 - het bouwen van een halfopen eengezinswoning

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning VAN INGELGHEM - BOSMANS

Wij delen jou mee dat door mevrouw Carolien Bosmans en de heer Dave Van Ingelghem een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Beekboshoek 25, kadastraal gekend als Kontich afdeling 3 sectie B nummer 52H2.

 

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van een halfopen eengezinswoning.

 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 7 juli 2019 tot en met 5 augustus 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 80met vermelding van het dossiernummer OMV_2019068504. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 5 augustus 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019068504

 

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019068504.

 

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

 

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.