2019066577 - Losweg zn - Vergunning

2019066577 - Het schepencollege heeft op 8/08/2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een garage.