2019062575 - Babbelkroonstraat zn - het afbreken van een boogloods en de oprichting van een magazijn voorr opslag en beperkte ondersteunende functies

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning GERNAY - KONTICH - BA2 

Wij delen jou mee dat door de heer Marc Gernay een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Babbelkroonstraat 7, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummer 396R.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het afbreken van een boogloods en de oprichting van een magazijn voor opslag met conciërge-woning en beperkte ondersteunende functies. 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 23 juni 2019 tot en met 22 juli 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 80met vermelding van het dossiernummer OMV_2019062575. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 22 juli 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019062575

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019062575.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd