2019059104 - Ooststatiestraat 136 - Vergunning

20109059104 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18/07/2019 een vergunning verleend voor het verbouwen van een eengezinswoning.