2019056415 - Pierstraat 314 B - Vergunning

2019056415 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25/07/2019 een vergunning verleend voor het aanvragen van een functiewijziging voor een bedrijfswoning naar een zonevreemde woning.