2019053686 - Groenenhoek 6 - Vergunning

2019053686 - Het schepencollege heeft op 22/08/2019 een vergunning verleend voor het hernieuwen van de bestaande grondwaterwinning.