2019051914 - Mina Telghuislaan 2 - het plaatsen van een tuinberging

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning EXTRA INFO OPGEVR

Wij delen jou mee dat door de heer Anthony Van der Linden en mevrouw Caroline Kebers een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Mina Telghuislaan 2, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummer 182A2.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het plaatsen van een tuinberging. 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 7 juni 2019 tot en met 6 juli 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 80met vermelding van het dossiernummer OMV_2019051914. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 6 juli 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019051914

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019051914.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.