2019051602 - Irislaan 20 - Vergunning

2019051602 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 juni 2019 een vergunning verleend voor het isoleren van de gevels.