2019050167 - Beekboshoek 30 en 32 - het verbouwen van een woning met kantoor

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BBH3032

Wij delen jou mee dat door de heer Bert De Wachter en Els Van Reeth een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Beekboshoek 32 en Beekboshoek 30, kadastraal gekend als Kontich afdeling 3 sectie B nummers 96A, 97C en 97E.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het verbouwen van een woning met kantoor. 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 30 juni 2019 tot en met 29 juli 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 80met vermelding van het dossiernummer OMV_2019050167. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 29 juli 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019050167

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019050167.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.