2019047678 - Scheihagenstraat zn - Aktename melding

2019047678 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 mei 2019 akte genomen van een nieuwe exploitatie van een IIOA door de firma Willemen Infra NV.