2019046859 - Staf Van Elzenlaan 38 - Vergunning

2019046859 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2019 een vergunning verleend voor het kappen van bomen.