2019046431 - Prins Boudewijnlaan 7 - Aktename melding

2019046431 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 mei 2019 akte genomen van een nieuwe exploitatie van een IIOA door de heer Frédéric Verplancken.