2019045110 - Ooststatiestraat 136 - Aktename melding

2019045110 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 mei 2019 akte genomen van een melding voor het maken van een raamopeningn in de achtergevel.

Bijlagen