2019044246 - Nachtegaalstraat 72 - Weigering

2019044246 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01/08/2019 een weigering verleend voor het aanvragen van een functiewijziging.