2019042355 - Keizershoek 289A - Vergunning

2019042355 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een garage.