2019041856 - Blauwesteenstraat 24 & 24A - verkavelen van 2 kavels bestemd voor gesloten bebouwing

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning KONTICH,

BLAUWESTEENSTRAAT

Wij delen jou mee dat door IBENS LANDMETERS BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Blauwesteenstraat 24 en Blauwesteenstraat 24A, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummers 26F5 en 26G5. 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 9 mei 2019 tot en met 7 juni 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via bovenstaand telefoonnummer met vermelding van het dossiernummer OMV_2019041856. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 7 juni 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeentplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019041856

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019041856.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.