2019041856 - Blauwesteenstraat 24, 24A - Vergunning

2019041856 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01/08/2019 een vergunning verleend voor het verkavelen van 2 kavels voor gesloten bebouwing.