2019041000 - Mouterij 11 - Weigering

2019041000 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 01/08/2019 een weigering verleend voor het bouwen en exploiteren van een bedrijfsgebouw.