2019040102 - Transvaalstraat 4 - Aktename melding stedenbouwkundige handeling

2019040102 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 mei 2019 akte genomen van de melding van stedenbouwkundige handelingen omvattend het vernieuwen van een dak.

Bijlagen