2019039517 - Prins Boudewijnlaan 28 - Aktename melding

2019039517 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 april 2019 akte genomen van een nieuwe exploitatie van een IIOA door de firma Garage Selleslaghs NV.