2019037291 - Ferdinand Maesstraat 166 - Aktename melding

2019037291 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 april 2019 akte genomen van een melding voor een bronbemaling.