2019035098 - Singel 7 - exploitatie van IIOA's - het extraheren van edelmetalen uit katalysatoren van de automobielindustrie

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning REFICORE BVBA_OVAKL2

Wij delen jou mee dat door Reficore BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Singel 7, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummer 54E.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 2.2.5.e)1° - opslag en fysisch-chemische behandeling, in combinatie met mechanische behandeling van edelmetaal-houdende substraten

Nieuw - 2.2.5.f)1° - opslag en fysisch-chemische behandeling, in combinatie met mechanische behandeling, van edelmetaal-houdende substraten

Nieuw - 16.3.1.1° - Koelinstallaties, airco's en luchtcompressoren met een totaal vermogen van 21 kW

Nieuw - 17.3.3.1°a) - Opslag van oxiderende stoffen

Nieuw - 17.3.4.1°a) - Opslag van corrosieve stoffen

Nieuw - 17.3.5.1°a) - Opslag van giftige stoffen

Nieuw - 17.3.6.1°a) - Opslag van schadelijke stoffen

Nieuw - 17.3.8.1° - Opslag van stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu

Nieuw - 17.4. - Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 30l of kg

Nieuw - 24.2. - labo

Nieuw - 43.1.1°a) - Stookinstallaties met een totaal vermogen van 674kW

De aanvraag kan je inkijken vanaf 9 mei 2019 tot en met 7 juni 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 80met vermelding van het dossiernummer OMV_2019035098. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 7 juni 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019035098

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019035098.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.