2019030243 - Babbelkroonstraat zn - Aktename melding

2019030243 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 maart 2019 akte genomen van de exploitatie van een IIOA door de firma ANTARGAZ BELGIUM NV.