2019011968 - Jordaensstraat 43 - Vergunning

2019011968 - Het schepencollege heeft op 8/08/2019 een vergunning verleend voor het bouwen van 15 eengezinswoningen en een poortgebouw met 4 appartementen.