2019011968 - Jordaensstraat 43 - het bouwen van 15 eengezinswoningen en een poortgebouw met 4 appartementen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning IPON KONTICH 

Wij delen jou mee dat door Peter De Nil namens IPON NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Jordaensstraat 43, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 309L, 309V6, 310L10, 310L7 en 314E.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten 

 • Carports voor 21 auto's en 52 fietsen
 • Appartementsgebouw met 4 wooneenheden
  • woning 1 (BLOK A)
  • woning 10 (BLOK C)
  • woning 15 (BLOK C)
  • woning 2 (BLOK A)
  • woning 6 (BLOK B)
  • woning 12 (BLOK C)
  • woning 5 (BLOK B)
  • woning 11 (BLOK C)
  • woning 14 (BLOK C)
  • woning 13 (BLOK C)
  • woning 9 (BLOK B)
  • woning 4 (BLOK A)
  • woning 8 (BLOK B)
  • woning 7 (BLOK B)
  • woning 3 (BLOK A)

 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 6 april 2019 tot en met 5 mei 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 80met vermelding van het dossiernummer OMV_2019011968. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 5 mei 2019 op volgende wijze worden ingediend:

 • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
 • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
 • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
 • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019011968

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019011968. 

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen. 

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.