2019006038 - Scheihagenstraat 35 - Vergunning

2019006038 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2019 een vergunning verleend voor het oprichten van een carport.