2019004757 - Gemeenteplein 6 & Molenstraat 1 - Vergunning

2019004757 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 januari 2019 een vergunning verleend voor het plaatsen van lichtreclame.