2019004737 - Prins Boudewijnlaan 28 - Vergunning

2019004737 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 april een vergunning verleend voor de aanbouw bij een automobielbedrijf en verder exploiteren van een standaardgarage met IIOA klasse 3