2019001381 - Holle Weg 7 - Vergunning

2019001381 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 maart 2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een garage.