2018157285 - Vrijsel 9 - Vergunning

2018157285- Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 maart 2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een eengezinswoning.