2018154278 - Ooststatiestraat 315 - Vergunning

2018154278 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 mei 2019 een vergunning verleend voor het verbouwen van een eengezinswoning.

Bijlagen