2018152177 - Pierstraat 296 - Vergunning

20181522177 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 maart 2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een eengezinswoning.