2018151689 - 's herenlei 25 - Vergunning

2018151689 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 maart 2019 een vergunning verleend voor het plaatsen van 3 nieuwe dakramen.