2018145522 - Pauwhoevestraat 20 - verbouwing hoeve & 2 stallingen tot 5 ééngezinswoningen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning VERBOUWING HOEVE & 2 STALLINGEN TOT 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN

Wij delen jou mee dat door de heer Tim Van Dessel een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Pauwhoevestraat 20, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummer 405A.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten:

  • Deel van een stalling B, te verbouwen tot ééngezinswoning 3
  • Deel van een stalling B, te verbouwen tot ééngezinswoning 4
  • Deel van een hoeve A, te verbouwen tot ééngezinswoning 1
  • Stalling C, te verbouwen tot ééngezinswoning 5
  • Deel van een hoeve A, te verbouwen tot ééngezinswoning 2

De aanvraag kan je inkijken vanaf 31 januari 2019 tot en met 1 maart 2019.

Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 80 met vermelding van het dossiernummer OMV_2018145522. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 1 maart 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2018145522

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2018145522.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

 

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.