2018139727 - Staf Van Elzenlaan 12 - Vergunning

2018139727 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 februari 2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een woning.