2018138628 - Kauwlei 1 - Vergunning

2018138628 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 februari 2019 een vergunning verleend voor het slopen van bestaande constructies en rooien van aanwezige beplanting.